Đàn guitar Bowman Classic C3K (2023)

Đàn guitar Bowman Classic C3K (2023)

Giá: 2.000.000
  • Mặt: Gỗ thông sitka
  • Eo + lưng: Gỗ Hồng Đào Cao Cấp
  • Cần: Gỗ Thao Lao
  • Mặt phím + Ngựa: Gõ Mật
  • Dây: alice AC130
  • Khóa: Taiwan

GIấy chứng Nhận